Zpracujeme pro Vás

  • Zajištění kompletního zpracování všech typů organizací, výpočet náhrad v nemoci
  • Zastupování klienta při kontrolách na FÚ, ČSSZ, ZP
  • Výpočet odvodů, daní, zvýhodnění a bonusů, včetně žádostí o vrácení
  • Roční uzávěrku mezd, mzdové listy
  • Evidenční listy důchodového zabezpečení
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
  • Vyúčtování zálohové a srážkové daně za zaměstnavatele
  • Zahájení a ukončení pracovního poměru, pracovní smlouva
  • Zpracování přihlášek a odhlášek ZP a SSZ, Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list)

Návštěvy u klienta, poradenství po telefonu a elektronická podání a komunikace s úřady samozřejmostí.

Do 5 osob od 180 Kč/osoba/měsíc
Do 25 osob od 160 Kč/osoba/měsíc
Do 50 osob od 140 Kč/osoba/měsíc
Nad 50 osob od 120 Kč/osoba/měsíc