Zpracujeme pro Vás

  • Účetní knihy a deníky
  • Peněžní deník
  • Knihy pohledávek a závazků
  • Roční závěrku a výkazy
  • Evidenci majetku
  • Evidenci DPH a podání přiznání
  • Kontroly a rekonstrukce minulých let

Návštěvy u klienta, poradenství po telefonu a elektronická podání a komunikace s úřady samozřejmostí.

Malý rozsah od 1000 Kč / měsíc
Střední rozsah od 3000 Kč / měsíc
Velký rozsah od 7000 Kč / měsíc

* Uvedené ceny jsou orientační, pro konkrétní cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.